Logo
Mijn 4D MENU

Kulturhus in Elspeet

'een dorpsplein als verbinding'

'een belangrijke sociale impuls voor de gemeenschap'

Omnia wonen

'een trefpunt voor de dorpsbewoners'

directiesecretaris bibliotheek

Bouw locatie: Elspeet

Bouwer: Bouwbedrijf Salverda

Opdrachtgever: Omnia Wonen

Start ontwerp: 2005

Oplevering: 2011

Kulturhus in Elspeet

Het veluwse dorp Elspeet telt ca. 6500 inwoners. In deze kleine agrarische gemeenschap wil men verschillende functies centraliseren in een Kulturhus. Deze functies zijn o.a. de bibliotheek, de peuterspeelzaal, de plaatselijke fanfare, een fysiopraktijk, de thuiszorg en een dagaktiviteiten groep van ’s Heerenloo. Al deze functies zijn met elkaar verbonden door één ruimte; een nieuw dorpsplein. In deze centraal gelegen ruimte ontmoeten de verschillende gebruikers en bezoekers elkaar waardoor de sociale binding wordt versterkt.

Het programma is zo omvangrijk voor de kleine dorpsgemeenschap dat het Kulturhus één van de grotere gebouwen is in het dorp. Vandaar dat er gekozen is om een herkenbaar beeld van een agrarische schuur als uitgangspunt voor het ontwerp te nemen. Op deze manier voegt het nieuwe Kulturhus zich naadloos tussen de bestaande bebouwing. De verwijzing naar de agrarische schuur is met name in de gekozen materialisering terug te herkennen. Het zwarte metselwerk wat met uitstekende horizontale lagen is verbijzonderd verwijst naar het zwarte geteerde potdekselwerk van weleer. De dakafwerking is verbijzonderd door een menging van drie verschillende kleuren te kiezen.

http://www.kulturhuselspeet.nl

Lees meer
Vorig project Volgend project