Logo
Mijn 4D MENU

Prijsvraag Groevenbeek Noord te Ermelo

Samen groener starten

Starterwoningen

Betaalbaar met lage maandlasten

Collectiviteit in duurzaamheid

installatie-adviseur

Bouw locatie: Ermelo

Bouwer: n.n.b.

Opdrachtgever: Gemeente Ermelo

Start ontwerp: 2013

Oplevering:

Prijsvraag Groevenbeek Noord te Ermelo

‘Samen groener starten’ is de slogan welke voor het project gekozen is. “Samen” staat vooral voor het collectief, wat op verschillende manieren in het project tot uitdrukking komt. Ook in de architectonische uitstraling is het collectief een belangrijk uitgangspunt geweest. De woningen zijn ontworpen  zodat het wijkje herkenbaar is en ook eenheid uitstraalt. Doormiddel van het toepassen van  een herkenbare hoofdvorm en karakteristieke materialen krijgt het wijkje een passende uitstraling voor Ermelo.

Alle woningen in het nieuwe plangebied hebben een noord-zuid oriëntatie. Dit is een bewuste keuze zodat de daken optimaal de zon kunnen vangen. Door het relatief grote dakoppervlak per woning kunnen er veel zonnepanelen worden geplaatst. Met de collectieve insteek kan het oppervlak van zonnepanelen zo rustig mogelijk, als 1 vlak, over de rijwoningen worden ingepast. De hoofd gedachte van het nieuwe wijkje is om betaalbare starterswoningen te bouwen. Door te kiezen voor een bekende basiswoning met het gewenste woonprogramma, en deze zo goed mogelijk in te passen op de specifieke locatie, lukt het om de bouwkosten te drukken. Een tweede keuze om de prijs van de woningen te drukken is het grondgebruik per woning klein te houden. Gevolg is dat een groot oppervlak aan collectieve ruimte ontstaat waardoor de bewoners de beleving hebben van één grote tuin. In deze opzet is het heel belangrijk hoe de afscheidingen tussen de verschillende kavels en de collectieve ruimte opgelost worden. Dit is ook de reden dat deze integraal in het ontwerp zijn opgenomen. Aan de voorzijde hebben de woningen een eigen berging die gelijk de afscheiding vormt voor de buren. Aan de achterzijde is een buitenkast mee ontworpen die naast de privacy ook ruimte biedt voor tuingereedschap en/of tuinmeubilair.

Voor de materiaalkeuze is het aspect duurzaam een belangrijk uitgangspunt geweest. Daarnaast is er ook bewust gekozen om herkenbare en vertrouwde materialen voor Ermelo toe te passen. De zonnepanelen op het dak worden zo rustig mogelijk ingepast in het dakvlak door te kiezen voor een gebakken pan in een mat antraciete kleur. De gevels bestaan voor het overgrote deel uit robuust, genuanceerd, metselwerk die wat lichter is gekozen om de wijk een zo fris mogelijke uitstraling te geven en ook aan te laten sluiten bij de naastgelegen wijk Ermelo Zuid. Als afwisseling in de gevel is er naast het metselwerk ook gekozen voor een houten bekleding. Dit komt met name terug in de aankleding van de topgevels en de materialisatie van de eerder genoemde bergingen en buitenkasten. Dit geeft het wijkje naast een warme uitstraling ook de gewenste eenheid.

 

Lees meer
Vorig project Volgend project