Logo
Mijn 4D MENU

Woningen Zuid-wenk Zuid in Bunschoten

'eenvoudige eenheid’

Eenduidig materiaalgebruik

36 huurappartementen

Een herkenbare uitstraling

26 2^1 kap woningen en 21 rijwoningen en 7 seniorenwoningen

Bouw locatie: Bunschoten-Spakenburg

Bouwer: Van Driesten bouw Ede

Opdrachtgever: Van Driesten

Start ontwerp: 2006

Oplevering: 2008

Woningen Zuid-wenk Zuid in Bunschoten

De inbreidingslocatie Zuid-wenk Zuid in Bunschoten ligt besloten tussen bestaande woningbouw en lichte industrie. Door een bestemmingsplanwijziging is het mogelijk geworden om de locatie in te richten met een woningbouwprogramma. Volgens het stedenbouwkundige plan zijn 26 2^1 kap woningen, 21 rijwoningen en 7 senioren woningen mogelijk. Daarnaast zijn in het hart van het plangebied twee appartementblokken mogelijk met intotaal 36 appartementen. De invulling van het nieuwe programma is op een dusdanige manier ingepast in de bestaande stendenbouwkundige structuur dat het onderdeel uitmaakt, en aansluit op, de ontsluitingsroutes van de omliggende wijken.

De wijk heeft architectonisch een herkenbare uitstraling door het eenduidige materiaalgebruik dat in alle verschillende woningtypen is toegepast. Er is een grote mate van bouwefficientie doorgevoerd in het ontwerp door de verschillende woningtypen in de ruwbouw op elkaar af te stemmen. Hierdoor is er finianciële ruimte ontstaan om de woningen iets extra’s in het ontwerp mee te geven. De karakteristieke entree zone’s van de woningen, de ruime overstekken, de overhoekse kozijnen en de kenmerkende gele baksteeen zijn hiervoor als voorbeeld te noemen. De appartementblokken zijn bewust wat eigentijdser ontworpen omdat zij een belangrijke plek in het hart van de wijk innemen. De materialisatie van deze blokken is afgestemd op de overige bebouwing waardoor er ondanks de eigentijdse invulling toch eenheid blijft bestaan in de wijk.

Lees meer
Vorig project Volgend project